... och hon hör det som inte sägs."

"Johanna är en coach som lyssnar, är närvarande, värderingsfri och som hör det som inte sägs. Frågorna gör att jag hittar nya infallsvinklar. Det leder till trygghet hos mig eller nya lösningar."

Cecilia Nilsson, mentorcoachklient

Vad vill du ska hända?

Kraftfull coaching i naturen

Och om det skulle bli precis så, hur skulle det kännas?
Hur skulle det vara? Vad skulle det ge dig?

Om du vill samla kraft till mer och hitta din väg
framåt så är coaching med mig ett bra val.

Vi ses utomhus i naturen och låter
det som är omkring oss vara med.

Tillsammans börjar vi i nuet
och bygger en stadig grund.

Där du förstår mer om vem du är, vad du vill
och hur du kan ta steg mot dina mål. 

Varmt välkommen till coaching i naturen
- tillsammans med mig!

Johanna

"Johanna är en otroligt uppmärksam, klarsynt, kreativ och entusiasmerande coach och handledare. Hon har fått mig att komma till värdefulla insikter i mitt ledarskap."

Malin Hänsch, samspelshandledare och företagsledare Correlations

Yes, jag är nyfiken på coaching!